Info Pondok
Monday, 04 Mar 2024
  • SELAMAT DATANG DI PONDOK

Status Kepegawaian: Guru Tetap Yayasan

Hasnan Azhari Dalimunte, S.HI., S. Pd
Guru Bahasa Indonesia
Gongnapita, S. Sos. I
Guru PKn
Hj. Faidah Hanum Daulay, S. Pd
Guru Bahasa Indonesia
Hasril Ahmadi Pulungan, S.TP
Guru Biologi
Amar Makruf Rangkuti, S. Pd
HUMAS
Ihwan Rahmat Hasibuan,S.S., M.Pd
Guru Bahasa Inggris / Kepala Madrasah Aliyah